MiniSAS to SAS 22-29 Pin + Power Cable

MiniSAS to SAS 22-29 Pin + Power Cable Internal MiniSAS Cable assembly.It is used for connecting a SATA/SAS controller to a SATA/SAS backplane.     [...]

MiniSAS to SAS 29 Pin + Power Cable

MiniSAS to SAS 29 Pin + Power Cable Internal MiniSAS Cable assembly.It is used for connecting a SATA/SAS controller to a SATA/SAS backplane.     [...]